ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-160-1274

02-160-1227

ที่ตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึก31ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

แผนที่สวนสุนันทา

เบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ

07. 2017