หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการ "การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย"
วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2019-09-25 15:10:52
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที ...
2019-09-25 15:13:30
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมมุทิตาจิต นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 14 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2019-09-16 16:05:37
นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2019-09-16 16:03:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล CHALLENGER AWARD กลุ่มIT (งาน NETWORK)
วันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มIT (งาน NETWOR ...
2019-09-25 15:15:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการพัฒนาโปรแกรมระบบกิจกรรม Track & Report Attendance at Campus Event
วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2019-09-06 13:14:41
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบเอกสารอิเล็กทร ...
2019-09-06 13:12:28
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 /2562
วันที่ 30 สิงหาคม  2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบ ...
2019-09-06 13:10:04
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (ERP)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2019-08-29 15:29:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (ERP)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์อภิรักษ ...
2019-08-27 16:01:27
ข่าวย้อนหลัง