หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3
วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Hu ...
2019-04-23 16:26:04
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารของสำนักฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพรผู ...
2019-04-23 16:27:00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบร ...
2019-04-19 15:05:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Academic Search ให้แก่บุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์
         วันที่ 27 มีนาคม 2562  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2019-03-28 13:59:22
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทย ...
2019-03-28 13:55:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสอบ IC3 Digital Literacy Certification
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบ ...
2019-03-20 14:55:27
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2019-03-20 14:54:10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 14 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ...
2019-03-18 15:06:02
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Smart Library Smart app
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Libra ...
2019-02-28 14:40:19
ข่าวย้อนหลัง