กรุงเทพ (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)     หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใกล้ๆ สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ บริเวณสี่แยก ปทุมวัน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือครั้งสําคัญในการส่งเสริมศิลปะระหว่างกรุงเทพมหานครและ เครือข่ายประชาชนเพื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 


     ตัวอาคารสูง 9 ชั้น (บวกอีก 2 ชั้นใต้ดิน) โดยในตัวอาคารถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างอาคารได้ด้วยทางเดินวนเป็นแนวเอียงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คนที่เข้ามาชมผล งานสามารถชมได้ต่อเนื่องในแต่ละชั้น นอกจากนี้ตัวอาคารยังออกแบบให้สามารถรับแสงสว่างจาก ภายนอกได้ โดยที่แสงไม่แรงพอจะที่เข้ามาถึงขนาดทําลายผลงานศิลปะที่แสดงอยู่ข้างในได้ นอกจาก ห้องนิทรรศการที่มีอยู่หลายส่วนแล้ว ภายในยังมีส่วนที่เป็นห้องสมุดประชาชน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง ร้านค้า รวมไปถึงโรงภาพยนตร์-โรงละครขนาด 222 ที่นั่ง