ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค     ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เริ่มก่อสร้างในปี 2538 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2540 มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระดับมาตรฐานโลกใบเทค ได้รับโอกาสให้จัดงานสําคัญระดับนานาชาติอยู่เสมอ และได้รับความสนใจจากผู้ออกงาน นิทรรศการและผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะคุณภาพการให้บริการที่โดดเด่นจึงมีรางวัล ระดับนานาชาติเป็นเครื่องรับประกัน

     ด้วยพื้นที่จัดงานห้อง EH 101-106 กว่า 32,750 ตรม. และพื้นที่จัดงานรวมกว่า 50,400 ตรม. พร้อมสรรพด้วยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับผู้จัดงานและผู้ร่วม ออกงาน จึงทําให้ไบเทคสามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภทและหลายขนาดใน เวลาเดียวกัน

     ในปี 2549 ไบเทคได้รับการจัดลําดับจากผู้จัดงานทั่วโลกให้เป็น 1 ใน 5 ของศูนย์แสดง นิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย - แปซิฟิก (ผลสํารวจในนิตยสารซีอีโอฉบับ Industry Survey 2549) และในปี 2550 ไบเทคยังได้รับเกียรสให้เป็นผู้รับรางวัล ชนะเลิศด้านการปฏิบัติการระดับโลก จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมการแสดงสินค้โลก (UFI)