หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
นที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำน ...
01 มีนาคม 2567 20:49:23
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การควบคุมภายใน (Internal control)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ...
01 มีนาคม 2567 20:47:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกร ...
29 กุมภาพันธ์ 2567 14:33:22
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ ...
29 กุมภาพันธ์ 2567 14:30:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2025)"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันย ...
29 กุมภาพันธ์ 2567 14:24:18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
23 กุมภาพันธ์ 2567 13:29:45
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุ ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 10:34:03
ข่าวย้อนหลัง