หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุ ...
2022-09-01 21:50:10
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม
วันที่  25 สิงหาคม 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำ ...
2022-08-25 16:19:21
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมประชุม “CIO Education Forum hosted by Google and The S Curve”
วันที่ 22 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ ...
2022-08-23 10:04:32
ข่าวย้อนหลัง