หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2

admin admin2
2018-11-12 16:31:24


   ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 2   ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆได้โดยตรง เพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยร่วมคัดเลือกหนังสือจากร้านค้าในงาน ส่งเป็นรายชื่อให้ทางศูนย์วิทยบริการจัดซื้อไว้ให้บริการ ในปีงบประมาณ 2562 หรือเลือกซื้อหนังสือที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ในราคาลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ   ในกิจกรรมเตรียมพบนักเขียนและงานเสวนาหนังสือน่าอ่าน ชิม ช้อป ตลอดงานกับร้านค้าฝีมือนักศึกษา และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลตลอดงาน ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ    

หมายเหตุ: การสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  

- จำกัดจำนวนอาจารย์สามารถสั่งได้ไม่เกิน 3 ชื่อเรื่อง 

- นักศึกษา 1 ชื่อเรื่อง และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหนังสือวิชาการที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สั่งซื้อก่อนหนังสือประเภทบันเทิง