หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > แนะนำหนังสือใหม่. พร้อมให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
แนะนำหนังสือใหม่. พร้อมให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

SSRU ADMIN
2018-06-05 14:24:33


แนะนำหนังสือใหม่. 

พร้อมให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561   >>     https://is.gd/E8Q1s1

ผู้ใช้บริการ สามารถสืบค้นรายการหนังสือได้ที่   >>      https://is.gd/Ev0uSA 


ติดต่อขอยืมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ