หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ใครเก่ง Photoshop, Illustrator, InDesign มาลุยกันค่ะ
ใครเก่ง Photoshop, Illustrator, InDesign มาลุยกันค่ะทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะของตัวแทนการบริ ...
2018-05-10 14:51:03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3”
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ...
2018-05-10 14:44:48
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในงาน "คนดีศรีสุนันทา 61"
   วันที่ 28 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิ ...
2018-09-28 13:50:18
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
     วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนัก ...
2018-09-11 11:39:23
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวน JD กำหนดกิจกรรมการควบคุ ...
2018-08-22 10:42:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งท ...
2018-06-13 09:58:55
ข่าวย้อนหลัง