หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
   ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งท ...
2018-11-12 16:31:24
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าใช้บริการยืมหนังสือ พร้อมทดลองการใช้ประตูเข้า - ออกอัตโนมัติ
I วันที่  2 พฤศจิการยน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจา ...
2018-11-07 11:35:23
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีบวงสรวงละครเพลง “ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2018-11-07 11:36:16
หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.กัญญ์ร ...
2018-11-07 11:43:59
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2018-11-12 15:58:57
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2018-10-31 10:11:24
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้งานระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง อาจารย์ ดร.กัญญ์ร ...
2018-10-25 10:44:25
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่การให้บริการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร. กัญญ์รัช ...
2018-10-17 09:53:54
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบเสื้อวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน
 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบเสื้อวิ่ง 80 ปี สวนสุนันทา ...
2018-10-17 09:52:15
ข่าวย้อนหลัง