ผลการค้นหา : นักศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธี ...
2024-02-15 14:41:49
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดจองวัดตัวชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีสำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 25 ...
2024-01-08 14:07:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม นักศึกษาสาม ...
2024-01-08 15:43:55
กลับมาแล้ว กับงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่
กลับมาแล้ว กับงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 #เพลิดเพลินจะLearnใจ ในวันที่  7 กุมภาพ ...
2024-01-04 13:42:28
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง canva for presentation
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-10-10 12:05:09
ระเบียบการแต่งกายและข้อปฏิบัติ รับปริญญา 2566
ระเบียบการแต่งกายและข้อปฏิบัติ รับปริญญา 2566 #วันซ้อมใหญ่ (วันที่ 14-16 สิงหาคม 2566)#วันรับจร ...
2023-08-04 14:21:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566ตรวจสอบกำหนดการแบ่งรอบฝึ ...
2023-07-24 10:38:18