ผลการค้นหา : arit@ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2022-07-08 18:05:13
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักว ...
2022-07-06 19:54:42
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับ Kbank สำหรับการพัฒนาระบบ Payment Online ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2022-07-05 17:50:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษ ...
2022-07-05 17:53:12
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทค ...
2022-07-04 11:35:27
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มิถุนายน
วันที่  30 มิถุนายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจ ...
2022-07-01 12:03:39
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอแผนการดำเนินงานการข้อมูลนักศึกษา
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองพัฒนาน ...
2022-06-28 17:15:43
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23  มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2022-06-24 10:14:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2022-06-23 19:51:52