หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

admin tong
02 ธันวาคม 2565 09:39:02


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ  เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านบริการของห้องสมุด เพื่อก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลต่อไป