หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับมอบรับโล่รางวัลจากบริษัท EBSCO
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับมอบรับโล่รางวัลจากบริษัท EBSCO

admin tong
05 สิงหาคม 2565 14:52:43


วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรับโล่รางวัลในการเข้างานฐานข้อมูลมากที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากบริษัท EBSCO ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีสถิติการสืบค้นของสำนักพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 1  สำหรับหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่สนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ทิวสน G Hua Hin Resort and Mall