หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

admin tong
07 พฤษภาคม 2567 09:47:58


นที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทบริการ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานและการบริการ โดยจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านบริการของศูนย์วิทยบริการ เพื่อก้าวสู่ห้องสมุดดิจิทัลต่อไป