หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 2 สำหรับระบบทะเบียนประวัติ (PM), ระบบพัฒนาบุคลากร (TD), ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (RD) ระบบงานควบคุมการลงเวลาและการมาปฏิบัติงาน (TA), ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 2 สำหรับระบบทะเบียนประวัติ (PM), ระบบพัฒนาบุคลากร (TD), ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (RD) ระบบงานควบคุมการลงเวลาและการมาปฏิบัติงาน (TA), ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้

admin tong
07 ธันวาคม 2565 09:38:47


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 2 สำหรับระบบทะเบียนประวัติ (PM), ระบบพัฒนาบุคลากร (TD), ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (RD) ระบบงานควบคุมการลงเวลาและการมาปฏิบัติงาน (TA), ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นรูปแบบ ERP Web Application ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมี นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ