หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 “ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 “ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา

admin tong
07 ธันวาคม 2566 09:48:53


วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 “ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ