หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

admin tong
07 ธันวาคม 2566 10:06:51


พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Night at the Museum Festival 2023 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 - 21.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- นิทรรศการ "พหุพัสตราภรณ์"

- การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย "ราชพัสตราภรณ์" (วันที่ 15 ธันวาคม 2566)

- เสวนาวิชาการ "ธรรมเนียมการแต่งกายของราชสำนักฝ่ายใน" (วันที่ 17 ธันวาคม 2566)

- การแสดงร่วมสมัย ร่ำ ทับ ขัด จีบ การดูแลภูษาสตรีชาววัง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆ นี้

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: ชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ 

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th

#SSRU #OACSSRU #NightattheMuseumFestival2023