หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

admin tong
08 มกราคม 2567 15:43:55


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ????????

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

????????????

https://drive.google.com/.../1hWQCTHniohHabKzeJmEG5XBlLBC...

???? สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102) 

ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????ข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบ????????

1️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลา 10-15 นาที

2️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน ฉบับจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

3️⃣ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ้ำ ต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

▶️▶️เงื่อนไขการเข้าสอบ◀️◀️

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น นาฬิกา smart watch ที่สามารถส่ง sms ได้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์