หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom ให้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom ให้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

admin tong
11 มีนาคม 2567 10:57:48


วันที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จัดอบรมการใช้งานห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom) การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น การเชื่อมต่อกระดานอัจฉริยะ Interactive Board และชุดบันทึกการเรียนการสอน  ( Onsite/Online) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม