หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ในการแสดงโขนร่วมสมัย ณ เมือง La Rochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ในการแสดงโขนร่วมสมัย ณ เมือง La Rochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส

admin tong
13 พฤศจิกายน 2566 11:01:28


ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ในการแสดงโขนร่วมสมัย ซึ่งกำกับการแสดงโดย คุณจิตติ ชมพี พร้อมด้วยศิลปินโขนและนักดนตรีจากสำนักการสังคีต โรงละครแห่งชาติ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง "เกร็ดโขน" ณ เมือง La Rochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่นานาชาติ (Khon: Embodiment : Human Body, Knowledge Management) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ