หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจประเมิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจประเมิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
14 ธันวาคม 2566 10:31:20


วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล นำคณะกรรมการ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล เข้าตรวจอาคาร 31 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยเป็นการประเมินในเรื่องของความสะอาด และสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคาร