หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

admin tong
15 พฤษภาคม 2566 10:33:41

บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 

ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1024

www.ssru.ac.th

https://reg.ssru.ac.th/main