หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน

admin tong
15 พฤษภาคม 2567 11:24:37


วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานจากฝ่ายต่างๆ และเร่งดำเนินการให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ