หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

admin tong
15 พฤศจิกายน 2566 10:33:07


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยมี                 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและจตุปัจจัยปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน1,594,548 (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พ้นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยมี พระพิพัฒน์จริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดปรินายกวรวิหาร