หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงาน ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงาน ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

admin tong
16 กุมภาพันธ์ 2567 19:17:41


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงาน ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ. ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ