หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบโปรแกรม “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบ Online ครั้งที่ 2 ”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบโปรแกรม “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบ Online ครั้งที่ 2 ”

admin tong
16 พฤศจิกายน 2566 09:52:22


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทดสอบโปรแกรม “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบ Online” ครั้งที่ 2 ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิขาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันภาษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ