หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > เรียนเชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิทรรศการ HUMAN LENS (เลนส์มนุษย์)
เรียนเชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นิทรรศการ HUMAN LENS (เลนส์มนุษย์)

admin tong
18 เมษายน 2566 10:33:28


เรียนเชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

นิทรรศการ HUMAN LENS (เลนส์มนุษย์)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาวิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3, 4 และ 5

ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 เมษายน 2566

• โดยมีพิธีเปิดวันนี้!! วันที่ 18 เมษายน 2566

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

#humanlens2023 #humanlensthesisexhibition

#bacc #หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

#exhibition