หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ

admin tong
19 สิงหาคม 2565 12:24:05


วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle Version 3.11.1 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรร่วมในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การใช้งาน Moodle Version 3.11.1  นับตั้งแต่ การบริหารจัดการด้านเนื้อหาการเรียนการสอน ระบบจัดการห้องเรียน การจัดรูปแบบของบทเรียน การติดตั้งภาษา การเปลี่ยน Themes สีตัวหนังสือ รวมถึง Layout ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเว็บไซต์ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1