หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (Aruba)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (Aruba)

admin tong
22 เมษายน 2567 09:38:49


วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อบรมการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (Aruba) ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform)           ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ณ ห้อง ประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ