หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม “ระบบจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม “ระบบจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

admin tong
22 เมษายน 2567 09:41:48


วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรม “ระบบจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform)  ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ณ ห้อง ประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ