หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom คณะศิลปกรรมศาสตร์

admin tong
23 กุมภาพันธ์ 2567 13:29:45


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และทีมงานระบบเครือข่ายฯ เข้าดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบความเรียบร้อยอุปกรณ์ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom ณ อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์