หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

admin tong
23 เมษายน 2567 15:17:37


วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เปิดการอบรม "การใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ" ในรูปแบบ online และ on site ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้อง TraINING Room 2-3