หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

admin tong
24 เมษายน 2567 10:15:34


วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับ ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คุณกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้บริหารและบุคลกรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวนมาก ในรูปแบบ online ผ่าน facebook Live และ on site  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5