หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนฯ เข้าร่วม “อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนฯ เข้าร่วม “อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D”

admin tong
24 พฤษภาคม 2566 11:12:53


อย่าช้า ! เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนนนนนนนนน

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนฯ เข้าร่วม 

“อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D” 

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน

______________________________

งานประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

website : https://fit.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/fit_ssru

instagram : FIT SSRU

#ssru #สวนสุนันทา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #FITSSRU