หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

admin tong
24 พฤษภาคม 2566 11:11:09

การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th ***

#www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th