หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin tong
24 กรกฏาคม 2566 15:43:07


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**ขอแจ้งงดรับบริการส่งเอกสาร ในวันที่ 30 ก.ค.66**

เจ้าหน้าที่จะรับเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ และที่ต้องแก้ไขเอกสาร

"ถึงวันที่ 29 ก.ค.66 เท่านั้น"