หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > กองพัฒนานักศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

admin tong
24 ตุลาคม 2566 11:55:06


วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการมอบ ครั้งนี้ พร้อมด้วย นายไผท ฉายาบัตร หัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมอบด้วย  โดยได้มอบลูกฟุตบอล  จำนวน 10 ลูก ลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 20 ลูก ลูกบาสเก็ตบอล จำนวน 20 ลูก ลูกตระกร้อ จำนวน 20 ลูก ลูกเปตอง จำนวน 6 ชุด  และลูกเพลกราวบอล จำนวน 20 ลูก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬารวมถึงห่างไกลจากยาเสพติด