หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin tong
25 สิงหาคม 2566 09:35:43


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1