หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)

admin tong
25 กันยายน 2566 16:26:14

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom) ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์