หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อย: การแข่งขันฟุตบอลครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 8
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อย: การแข่งขันฟุตบอลครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 8

admin tong
27 ตุลาคม 2566 14:20:33


เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพยท์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อย: การแข่งขันฟุตบอลครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกาย ณ สนามฟุตบอลหน้าคณะครุศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu2610662

www.edu.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา

#SSRU