หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

admin tong
27 พฤศจิกายน 2566 15:08:56


วันที่ 23 พฤศจิกายน  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ ในการจัดประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1  ณ  หอประชุมสุนันทานุสรณ์