หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองการใช้บริการ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองการใช้บริการ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2”

admin tong
28 พฤศจิกายน 2566 10:11:05


วันที่ 27 พฤศจิกายน  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองการใช้บริการ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2”  ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้อง i-Mac Lab