หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม “จุดเทียน เล่นไฟในรั้ววัง”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม “จุดเทียน เล่นไฟในรั้ววัง”

admin tong
28 พฤศจิกายน 2566 10:18:11


วันที่ 27 พฤศจิกายน  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จุดเทียน เล่นไฟในรั้ววัง” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นประจำในทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา