หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2025)"
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2025)"

admin tong
29 กุมภาพันธ์ 2567 14:24:18


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2025)" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5