หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา”

admin tong
30 เมษายน 2567 11:14:49


วันที่ 28 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา”  ภายในงานได้เริ่มจากการกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และร่วมเสวนาโต๊ะกลม “เทคโนโลยี 5G กับการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา แนวคิด และกลยุทธ์ Share & learn ในการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีในงานเทคโนโลยีดิจิทัลและกฏหมาย ดร.ไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารและสนับสนุนการขาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คุณจักณ์กิจ สุริยะไชยรดี Solution Architect บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และปิดท้ายการบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมาย SDGs มหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน และความท้าทายและโอกาสของ อุดมศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ ประธานที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)