หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

admin tong
30 ตุลาคม 2566 10:45:06


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตาจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด โดยมี นายอธิพล ตีระสงกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด นายณรงค์ฤทธิ์ ปัญจะ รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ ณ บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม (Admin : พี่พั้นซ์)

https://sci.ssru.ac.th/news/view/2510256604

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #วิทย์สวนนันท์ #SCISSRU #สวนนันท์ #สวนสุนันทา