หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

admin admin2
10 กันยายน 2561 15:21:41


       วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ จัดประชุมการทำความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ โดยมีบุคลากรของสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1

>> ดาวน์โหลดข่าว