หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารของสำนักฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารของสำนักฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

admin admin2
2019-04-23 16:27:00


วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารของสำนักฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ ได้รดน้ำขอพรและแสดงความเคารพผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมไปถึงเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย