หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

admin admin2
2019-03-18 15:06:02

วันที่ 14 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เข้าศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แนะนำเกี่ยวกับ ระบบการประเมินและผลการปฏิบัติราชการ (ERP) ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Documents) ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดต่างๆในภาพรวม เช่น การสร้าง - ส่งเอกสารจากผู้รับไปยังปลายทาง การเขียนหนังสือราชการ บันทึกข้อความ และคำสั่งต่างๆ รวมไปถึงการลดใช้กระดาษของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมชมห้อง Data Center ในส่วนระบบเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระการทำงานของอุปกรณ์เครื่อง Server และรักษาอุณภูมิภายในห้อง พร้อมกับร่วมชี้แจงถึงรายละเอียดและร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ