หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561

admin admin2
2018-10-17 09:50:38

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าร่วมการประชุมเสวนาสี่สภา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ The Regent Cha Am Beach Resort จ.เพชรบุรี