หน้าหลัก > ข่าว > > สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรม “เพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธ์”
สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรม “เพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธ์”

SSRU ADMIN
10 พฤษภาคม 2561 09:53:52

สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรม “เพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธ์”

วันที่ 18 มกราคม 2561 ทางศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม “เพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธ์” ร่วมด้วยอาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์เสื้อเบื้องต้น และฝึกทักษะการเพ้นเสื้อให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นงานอดิเรกและเป็นการเสริมรายได้ได้ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดี